ยินดีต้อนรับสู่ เวปไซด์ เสรีพลาสติก ถังพลาสติก ถังแช่ ถังน้ำแข็ง ถังเก็บน้ำปะปา ถังบำบัดน้ำเสีย ถ้งน้ำฝาปิด ถังขยะ อ่าง กะบะทรงกลม กะบะทรงเหลี่ยม กระติกน้ำ เก้าอี้

    TL-30L

ความจุ :
ขนาด :
รูปแบบ :
น้ำหนัก :
ความหนา :


450 บาท
  TL-200L

ความจุ : 200 ลิตร
ขนาด : 51.2 x 66.7 x 74.2 cm.
รูปแบบ : ถังห้องน้ำลายเหลี่ยม
น้ำหนัก : 6 Kg.
ความหนา : 2.5 mm. 


950 บาท
  TL-200L-1 ครึ่งวงกลม

ความจุ : 200 ลิตร
ขนาด : 48 x 70.7 x 75.3 cm.
รูปแบบ : ถังห้องน้ำลายเหลี่ยม (ทรงครึ่งวงกลม)
น้ำหนัก : 7 Kg.
ความหนา : 3 mm. 


1000 บาท
  SL-19

ความจุ : 19 ลิตร
ขนาด : 34.2 x 54.4 x 15.5 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมเรียบ
น้ำหนัก : 1.5 Kg.
ความหนา : 3 mm.


300 บาท
  SL-24

ความจุ : 24 ลิตร
ขนาด : 51.4 x 59.3 x 10 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม(ถาดแบต)
น้ำหนัก : 1.5 Kg.
ความหนา : 2 mm.


300 บาท
  SL-28

ความจุ : 28 ลิตร
ขนาด : 41.5 x 65 x 18 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม
น้ำหนัก : 3 Kg.
ความหนา : 3 mm.


400 บาท
  SL-29

ความจุ : 29 ลิตร
ขนาด : 58.5 x 65 x 12 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม(ถาดแบต)
น้ำหนัก : 2 Kg.
ความหนา : 2.5 mm.


300 บาท
    ST-30L

ความจุ : 30 ลิตร
ขนาด : 35 x 50 x 25 cm.
รูปแบบ : -
น้ำหนัก : 1.5 Kg.
ความหนา : - mm.


350 บาท
    ST-40L

ความจุ : 40 ลิตร
ขนาด : 37 x 48 x 33 cm.
รูปแบบ : ถังทรงสี่เหลี่ยมเล็ก
น้ำหนัก : 2 Kg.
ความหนา : - mm.


400 บาท
    ST-60L

ความจุ : 40 ลิตร
ขนาด : 40 x 52 x 38 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม
น้ำหนัก : 3 Kg.
ความหนา : - mm.


450 บาท
    SL-200

ความจุ : 200 ลิตร
ขนาด : 70 x 97.5 x 53.5 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมมีลอน ,  ปากกว้าง , ซ้อนกันได้ 
น้ำหนัก : 8 Kg.
ความหนา : 4 mm.


1300 บาท
  SL-200L-1

ความจุ : 200 ลิตร
ขนาด : 70 x 97.5 x 53.5 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมมีลอน ,  ปากกว้าง , ซ้อนกันได้
น้ำหนัก : 8 Kg.
ความหนา : 4 mm. 


1200 บาท
    SL-300

ความจุ : 300 ลิตร
ขนาด : 75 x 94 x 63 cm.
รูปแบบ : -
น้ำหนัก : 12 Kg.
ความหนา : - mm.


1900 บาท
    SL-500

ความจุ : 500 ลิตร
ขนาด : 90 x 120 x 71 cm.
รูปแบบ : -
น้ำหนัก : 20 Kg.
ความหนา : - mm.


2700 บาท
    SL-600

ความจุ : 600 ลิตร
ขนาด : 96 x 122 x 68 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมมีลอน ,  ปากกว้าง , ซ้อนกันได้ 
น้ำหนัก : 15/20/25/30 Kg.
ความหนา : 4/5/6/7.5 mm.


1000 บาท
  SL-600L-1

ความจุ : 200 ลิตร
ขนาด : 96 x 122 x 68 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม มีลอน,ปากกว้าง,ซ้อนกันได้
น้ำหนัก : 15/20/25/30 Kg.
ความหนา : 4/5/6/7.5 mm.


2500 บาท
    ST-100 เข้ามุมสามเหลี่ยม

ความจุ : 100 ลิตร
ขนาด : 42 x 42 x 72 cm.
รูปแบบ : ทรงสามเหลี่ยมเล็ก
น้ำหนัก : 2 Kg.
ความหนา : - mm.


800 บาท
    ST-180 สี่เหลี่ยม

ความจุ : 180 ลิตร
ขนาด : 43 x 64 x 72 cm.
รูปแบบ : ถังทรงสี่เหลี่ยม
น้ำหนัก : 6 Kg.
ความหนา : - mm.


1000 บาท
    ST-180 เข้ามุมสามเหลี่ยม

ความจุ : 180 ลิตร
ขนาด : 50 x 50 x 85 cm.
รูปแบบ : ทรงสามเหลี่ยมใหญ่
น้ำหนัก : 6.5 Kg.
ความหนา : - mm.


1000 บาท
    STO-100L สูง

ความจุ : 10 ลิตร
ขนาด : 59 x 76.5 x 41 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม
น้ำหนัก : 5 Kg.
ความหนา : - mm.


850 บาท
    STO-100L เตี้ย

ความจุ : 100 ลิตร
ขนาด : 58 x 76 x 41 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม เตี้ย
น้ำหนัก : 4 Kg.
ความหนา : - mm.


800 บาท
    STO-250L (8 kg ) เตี้ย

ความจุ : 250 ลิตร
ขนาด : 71 x 92 x 43 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม เตี้ย
น้ำหนัก : 8 Kg.
ความหนา : - mm.


1300 บาท
    STO-250L (9 kg ) สูง

ความจุ : 250 ลิตร
ขนาด : 66 x 95 x 77 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยม สูง
น้ำหนัก : 9 Kg.
ความหนา : - mm.


1400 บาท
    STO-300L

ความจุ : 300 ลิตร
ขนาด : 91 x 120 x 43 cm.
รูปแบบ : -
น้ำหนัก : 11 Kg.
ความหนา : - mm.


1700 บาท
    STO-400L

ความจุ : 400 ลิตร
ขนาด : 110 x 133 x 43 cm.
รูปแบบ : -
น้ำหนัก : 14 Kg.
ความหนา : - mm.


2000 บาท
    STO-600L 18 kg

ความจุ : 600 ลิตร
ขนาด : 107 x 158 x 40 cm.
รูปแบบ : -
น้ำหนัก : 18 Kg.
ความหนา : - mm.


3200 บาท
  STO-600L

ความจุ : 600 ลิตร
ขนาด : 109 x 161.5 x 53 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
น้ำหนัก : 22 Kg.
ความหนา : 6 mm.


0 บาท
    STO-600

ความจุ : 0 ลิตร
ขนาด : 0 x 0 x 0 cm.
รูปแบบ : -
น้ำหนัก : 0 Kg.
ความหนา : 0 mm.


3300 บาท
  STO-650-L

ความจุ : 650 ลิตร
ขนาด : 97 x 138 x 67 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
น้ำหนัก : 24 Kg.
ความหนา : 7 mm.


3500 บาท
  STO-700-L

ความจุ : 700 ลิตร
ขนาด : 97 x 138 x 67 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
น้ำหนัก : 24 Kg.
ความหนา : 4.5 mm.


3800 บาท
    STO-1000L

ความจุ : 1000 ลิตร
ขนาด : 110 x 111 x 95 cm.
รูปแบบ : -
น้ำหนัก : 30 Kg.
ความหนา : - mm.


4200 บาท
  STO-1200

ความจุ : 1200 ลิตร
ขนาด : 80x146x105 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
น้ำหนัก : 30 Kg.
ความหนา : 5 mm.


4500 บาท
    SC-600

ความจุ : 600 ลิตร
ขนาด : 96 x 122 x 68 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมมีลอน - ปากกว้าง - ซ้อนกันได้
น้ำหนัก : 25 Kg.
ความหนา : 6 mm.


0 บาท
  SCC-600

ความจุ : 600 ลิตร
ขนาด : 91 x 91 x 100 cm.
รูปแบบ : ทรงสี่เหลี่ยมสูง
น้ำหนัก : 20 Kg.
ความหนา : 5 mm.


3700 บาท
    SBT-200L ครึ่งวงกลม

ความจุ : 0 ลิตร
ขนาด : 0 x 0 x 0 cm.
รูปแบบ : ถังเพาะถั่วงอกมีลอนลาย X (มีลอนลายเหลี่ยม)
น้ำหนัก : 7 Kg.
ความหนา : 5 mm.


1000 บาท
จำหน่าย ถังพลาสติก ถังแช่ ถังน้ำแข็ง ถังเก็บน้ำปะปา ถังบำบัดน้ำเสีย ถ้งน้ำฝาปิด ถังขยะ อ่าง กะบะทรงกลม กะบะทรงเหลี่ยม กระติกน้ำ เก้าอี้ เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถัง ในราคาถูก และได้มาตรฐาน พร้อมขายในราคาปลีกและราคาส่ง
ร้านเสรีพลาสติก ถังพลาสติก
89 หมู่ 9 สี่แยกไฟแดงตลาดไท ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel.02-908-4268, 02-9084348, 084-4394008, 089-2334949 Fax.02-9084008